Det nye KBC er en realitet

Der var atter engang fuldt hus på Bøgelund, da KBC og KBCM blev forenet til én klub igen efter 20 års adskillelse. De to klubber blev, med 100% opbakning fra de fremmødte, fusioneret til én klub under navnet Kolding Bicycle Club.

Der skal lyde en stor tak til de to bestyrelser, som har ledet klubberne frem til sammenlægningen og som i praksis har gennemført sammenlægningen på en måde, som har medført fuld opbakning blandt medlemmerne i de to klubber.

Du kan gense præsentationen for sammenlægningen, de nye vedtægter samt referatet af generalforsamlingen på KBCM side ved at klikke her

Den nye bestyrelse er sammensat af:

Formand:    Kim Henneberg
Kasserer:     Kim Fuglsang-Poulsen

Udvalgsledere:
B/U:                 Gitte Fevre
Landevej:      Morten Freitag
MTB/Cross:  Anders Johansen
Veteraner:    Bjarne Poulsen
Suppleant:    Johnny Poulsen
Revisor:        Jan B. Petersen
Revisorsup:  Jens-Peder F. Nielsen

De næste aktiviteter i den praktiske sammenlægning vil være:

  • Bestyrelsesmøde ca. 1. maj lægger planerne inden for de aftalte rammer.
  • Regnskaberne revideres og afsluttes pr. 15-4-2013 og de to klubber fusionerer formelt.
  • Klubberne om-registreres i DCU, bank og myndigheder
  • Ny fælles hjemmeside klar ca. 1. maj. Bygger på det bedste fra de to eksisterende
  • Medlemmerne tilmelder sig egen disciplin
  • De forskellige udvalg vil blive sammensat og kommunikeret.
  • Kontingenter harmoniseres.
  • Tøjpriser harmoniseres.

 

 

Posted in Generelt | Comments closed